English

+359 46 661822

Жакардови платове за матраци Мрежа за обувки Жакардови марки и шевици Тъкачество Жакардови платове за мека мебел Окантващи ленти за матраци Еластични ленти
 
 

Пасмантерия

Платове за матраци

Платове за мека мебел


Производствени цехове:

Тъкачен

Пасмантерия

Плетени конци


 

Тонзос 95 АД работи в областта на текстилното производство.

Предприятието развива дейността си в три направления на текстилното производство, като се стреми да поддържа взаимноизгодно партньорство с клиентите и проучва техните изисквания по отношение на продуктите на дружеството, разбира нуждите и очакванията на клиента по отношение на продукта - качество, цена, срок на доставка, с оглед по-пълното му задоволяване:

» Жакардови платове за мебелното производство (мека мебел и матраци);
» Пасмантерийни изделия за шивашкото производство;
» Полиамидни хирургически конци „Поликон”.

И в трите си производства разполагаме с широк асортимент продукти, които разработваме, мострираме и предлагаме на своите клиенти. В тъкачницата и пасмантерията се правят разработки по мостри и проекти на клиенти от наши специалисти десенатори. Продуктите ни се използват предимно в мебелното, шивашкото и обувното производство, а медицинското изделие хирургически конец Поликон се реализира като краен проудкт в медицината за шевен материал.

Всички изделия са изработени от екологично чисти и висококачествени материали, произведени от водещи текстилни компании. Особено внимание и усилие се реализира в областта на разширяване и разнообразяване на асортимента на жакардови платове за матраци, разработване на платове с участие на естествени материали в богата цветова гама, стабилизиране на структурата и повишаване качеството на платовете.

Предприятието разполага със специализирано оборудване за подготовка и производство на широка гама жакардови тъкани, пасмантерийни изделия и плетени хирургически конци. За изпълнението на основните и спомагателни процеси фирмата има собствен багрилен участък, който е предпоставка за независимост и дава възможност за бърза реакция.

На централно място в нашите ръководни принципи, ние сме поставили успеха на клиентите ни, на нашите сътрудници и чрез това - на нашето дружество.
Квалификацията, информираността и мотивацията на нашите служители са основни предпоставки за успеха на фирмата.

 

Административен офис

Производствена база Ямбол

Производствена база Хлябово

Пратете ни съобщение


Регистрирани в Патентно ведомство:

Търговска марка комбинирана  „Тонзос” и фирмен знак.

Търговска марка Поликон/Polycon за хирургически конци.

Свидетелства за промишлен дизайн на текстилни плетени мрежи за обувното производство.