English

 

+359 46 661822

office@tonzos.com

 
 

Пасмантерия

Платове за матраци

Платове за мека мебел


tonzos.com

 

Няколко думи за нас

История

Тонзос 95 АД, Ямбол е правоприемник на Тонзос ООД и съществува като предприятие със същия вид дейност от 1971 год. Регистрирано е по Търговския закон, като акционерно дружество през 1995 год. и е вписано в Търговския регистър на Ямболския окръжен съд, като самостоятелно юридическо лице със 100% частно участие по смисъла на българското законодателство.
Тонзос 95 АД, Ямбол развива дейността си в три направления:

» разработка, производство и продажба на жакардови платове за мебелното производство;
» пасмантерийни изделия;
» плетени хирургически конци.


Спомени от далечната 1984-та !

Производствени мощности

Цех Тъкачен

Цехът е съоръжен с жакардови тъкачни машини от фирмите Дорниер и Гросе, Германия.
Произвеждат се платове за матраци и дамаски за мебелната промишленост. Тъкачната зала се захранва с необходимите материали от подготвително и багрилно звена.
Подготовката на материалите за тъкане, което включва: бобиниране, пресукване, боядисване, сноване се извършва в нашите производствени звена - Подготвителен и Багрилен. За тази цел ние разполагаме със собствена пароцентрала и компресорна зала.
Капацитетът за производство в цех Тъкачен е 15,000 м на месец.
Фирмата има собствена пречиствателна станция, която обработва отпадните води от цех Багрилен.

Цех Пасмантерия

В цеха се произвеждат различни пасмантерийни изделия, като ленти, ширити, фирмени марки, ленти с надписи, ластици - плетени, тъкани, мрежа за обувки и др.
Пасмантерийните машини осигуряват производството на широка гама пасмантерийни изделия и те са:

» Плетачни машини Рашелина;
» Пасмантерийни тъкачни станове: NF, MCE 100 с микропроцесорно устройство, станове Мюлер и хекелмашини;
» Машини за довършителни операции.

Технологичното оборудване на цеха е от швейцарската фирма Мюлер и германските фирми Акерман и Видман.

Цех Плетени конци

В цеха се произвеждат плетени, хирургически конци за хуманната и ветеринарната медицина; плетени шнурове.
Технологичното оборудване на цеха са флехтмашини за плетене от германските фирми Кренцлер и Хакоба.
Производственият капацитет на цеха зависи от сменността на работа и може да достигне до 1.5 млн. метра на месец.

Сертификат

Лого

Знакът на Тонзос от Патентната агенция

 

Natural balance - усети природата!

Нашето есенно предложение е най-новата ни серия „Сияна Джуниър“.
Различен състав, различна визия
[...]

NATURAL BALANCE

Natural balance - усети природата!

Усети природата!

Тонзос 95 АД - Ямбол разработи линия NATURAL BALANCE, като идея [...]

 
Descom.com