English

+359 46 661822

Жакардови платове за матраци Мрежа за обувки Мартеници, хекелови ленти Тъкачество Жакардови платове за мека мебел Окантващи ленти за матраци Еластични ленти
 
 

Пасмантерия

Платове за матраци

Платове за мека мебел


Производствени цехове:

Тъкачен

Пасмантерия

Плетени конци 

Проект „Технологична модернизация в предприятието” № BG-RRP-3.004-1956-C01

Наименование на проекта: №BG-RRP-3.004-1956-C01, "Технологична модернизация в предприятието"

Основна цел на проекта: Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на ТОНЗОС 95 АД.

Описание на основната дейност на проекта: Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Настоящата дейност ще бъде изпълнена, чрез придобиване на следните високотехнологични материални активи: Автоматична машина за навиване на калерки - 2 броя и Машина за производство на плетени конци - 10 броя.

Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на „Тонзос 95“ АД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати от изпълнението на проекта:
Със закупуването на предвидените по проекта активи ще постигнем следните резултати:

  • Подобряване на производствения капацитета на дружеството;
  • Цифровизацията на производствените процеси;
  • Разширяване на производствения капацитет;
  • Повишаване ефективността на производствените процеси;
  • Повишаване на производителността;
  • Намаляване на производствените разходи;
  • Оптимизиране на производствената верига.

Краен получател:
„ТОНЗОС 95“ АД

Обща стойност на проекта:
255 348.00 лв., от които 127 674.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 15.03.2024 г.

Край: 15.03.2025 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ТОНЗОС 95“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.

Публикувано: 20.03.2024 г.

 

Административен офис

Производствена база Ямбол

Производствена база Хлябово

Пратете ни съобщение


Natural balance - усети природата!

Нашето есенно предложение е най-новата ни серия „Сияна Джуниър“.
Различен състав, различна визия
[...]

NATURAL BALANCE

Natural balance - усети природата!

Усети природата!

Тонзос 95 АД - Ямбол разработи линия NATURAL BALANCE, като идея [...]