English

+359 46 661822

Жакардови платове за матраци Мрежа за обувки Мартеници, хекелови ленти Тъкачество Жакардови платове за мека мебел Окантващи ленти за матраци Еластични ленти
 
 

Пасмантерия

Платове за матраци

Платове за мека мебел


Производствени цехове:

Тъкачен

Пасмантерия

Плетени конци 

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 19.10.2021 г. бе сключен Административен договор №BG16RFOP002-2.089-4546-C01 между „Тонзос 95“ АД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект №BG16RFOP002-2.089-4546 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU е на обща стойност 50 000.00 лв.

Кратко описание на проекта: Подкрепа на „Тонзос 95“ АД, като част от българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на „Тонзос 95“ АД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
Да се постигнне положителен ефект по отношение на стопанската дейност на „Тонзос 95“ АД, като част от българските малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, продължаване на дейността и осигуряване на стабилност на работни места., чрез осигурения оперативен капитал по проекта.

 

Административен офис

Производствена база Ямбол

Производствена база Хлябово

Пратете ни съобщение


Natural balance - усети природата!

Нашето есенно предложение е най-новата ни серия „Сияна Джуниър“.
Различен състав, различна визия
[...]

NATURAL BALANCE

Natural balance - усети природата!

Усети природата!

Тонзос 95 АД - Ямбол разработи линия NATURAL BALANCE, като идея [...]